Nasze cele

Stowarzyszeni Bose - logo OK - wersja kolor

Cele:
1. Zebranie, zbudowanie, uruchomienie pomysłów budowlanych, energetycznych, higienicznych i rolnych na terenie Stowarzyszenia
a) przewidujemy realizacje budowlane w technice:
– kostki słomianej (straw bale)
– worki z piaskiem (sand bag)
– pieńki opałowe wklejane na glinę i słomę (cordwood)
– historyczna ściana z glinosłomy (cob)
– lepianka (ściana z glinosłomy na koszyku)
– dom z darni
– żywy zielony dom
b) budowle zamierzamy pokryć naturalnymi materiałami, które są częścia naszej tradycji kulturowej – słoma, trzcina, wiór osikowy, wiór dębowy, gont świerkowy, gont dębowy, zielony dach

2. Promocja zrównoważonego trybu życia, m.in. upowszechnianie chodzenia boso.

3. Toaleta kompostowa, korzeniowa oczyszczalnia ścieków

4. Planujemy edukacyjny ogród roślin użytkowych (rośliny: konsumpcyjne, medyczne, higieniczne, techniczne)

5. Pozyskiwanie energii
– żwirowy gruntowy wymiennik ciepła
– pompy ciepła
– urządzenia do spalania biomasy
– urządzenia do wytwarzania biogazu
– okna wytwarzające prąd elektryczny
– panele słoneczne wytwarzające prąd i ciepło
– wiatraki – różne rodzaje
– turbiny wodne

6. Planujemy uruchomienie wegetariańskiej jadłodajni w oparciu o ekologiczne produkty żywnościowe wyprodukowane przez okoliczne gospodarstwa ekologiczne.

7. Realizowanie poszczególnych etapów projektu będzie dokumentowane (zdjęcia, filmy, opisy). Na bazie tych materiałów mamy zamiar sporządzić materiały dydaktyczne i szkoleniowe dla szkół, organizacji ekologicznych i osób zajmujących się agroturystyką.

8. Na bazie wytworzonych materialnych realizacji planujemy cykliczne warsztaty, seminaria, konferencje oraz szeroko pojętą działalność edukacyjną

9. Mamy głębokie przekonanie że po zrealizowaniu powyższych punktów Stowarzyszenie uzyska pełną niezależność finansową.

10. W celu realizacji powyższych punktów tworzymy wioskę tematyczną pod nazwą Bosa Ekologia

11. Nasza działalność będzie promocją regionu, wskaże społeczności lokalnej nowe drogi zarobkowania i pomoże w rozwoju świadomości ekologicznej.